Klauzula informacyjna

Opublikowano w Statyczne

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała
i D. Dopierała Spółka Jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Spółka jawna, z siedzibą: 11-200 Bartoszyce, ul. Andrzeja Wajdy 10/37, którego reprezentuje Dariusz Dopierała wspólnik. 
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel. 89 762 80 30, pod adresem 11-200 Bartoszyce, ul. Andrzeja Wajdy 10/37 oraz za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w procesie rejestracji do Poradni, od Pani/Pana Pracodawcy lub osoby kierującej na badania w naszej Poradni. W przypadku strony internetowej dane zbierane automatycznie przez firmę ALERGO-TERAPIA Spółka Jawna za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora (www.alergo-terapia.pl oraz www.prointra.pl)
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

a) profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 (podstawa: art. 9 pkt 2 h)

b) związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego: zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (podstawa: art. 9 pkt 2 i)

c) niezbędnym w celach archiwalnych w interesie publicznym, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne (podstawa: art. 9 pkt 2 j)

d) Ust. 3 Dane osobowe sensytywne, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

4) Zakres danych, które zostały pozyskane to: imię, nazwisko, adres, PESEL, lekarz kierujący do placówki,

5) Pani/ Pana dane  pozyskano od Pani / Pana w procesie rejestracji lub poprzez przedstawienie skierowania do Poradni.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) pracownicy podmiotów leczniczych kierujących na świadczenia medyczne w podmiocie Alergo-Terapia;

b) pracownicy Administratora: lekarz lub / i pielęgniarka, wykonujący świadczenia medyczne oraz Płatnik (NFZ);

c) pracownicy podmiotów wykonujących badania diagnostyczne, w tym:

– SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

– LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA

– LABORATORIUM PRZYGODA GRUPA ALAB SP. Z O.O.

– INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ARTUR ŁUKASZEWICZ

d) pracownicy podmiotów zajmujących się systemem informatycznym do prowadzenia działalności medycznej, wyłącznie w ramach prac serwisowych i usuwania błędów w tym systemie.

  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wg odpowiednich przepisów prawa.
  2. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wyłączniejeżeli pozwalają na to przepisy szczegółowe, tj. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi w art. 24 ust. 1, że każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji medycznej.
  3. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  6. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

 

Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Sp. J.

ul. Andrzeja Wajdy10/37, 11-200 Bartoszyce

Poradnia Alergologiczna tel. 89 762 80 30

Gabinet Pulmonologiczno-Alergologiczny tel. 692 436 681

Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra tel. 602 595 244

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information