Wybrane badania

Opublikowano w Dla Pacjentów

Wśród wykonywanych świadczeń na szczególną uwagę zasługują:

- badania spirometryczne, w tym badania dla firm

- testy alergiczne (skórne, punktowe, płatkowe),

- badania zawartości tlenku azotu w wydychanym powietrzu, pomocne w diagnostyce stanu zapalnego w astmie oraz określaniu zapotrzebowania na leki przeciwzapalne, (badanie nie jest finansowane przez NFZ), panele IgE swoiste (badanie nie finansowane przez NFZ), prowokacje donosowe,

- odczulanie (finansowane przez NFZ), do niedawna dostępne w Olsztynie.

Tags: alergolog pulmonolog Bartoszyce odczulanie alergia badania dla firm badania

Alergo-Terapia B. Mordasewicz-Dopierała i D. Dopierała Sp. J.

ul. Andrzeja Wajdy10/37, 11-200 Bartoszyce

Poradnia Alergologiczna tel. 89 762 80 30

Gabinet Pulmonologiczno-Alergologiczny tel. 692 436 681

Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra tel. 602 595 244